Отражения
Отражения
08.02.2011 г.
Публикувано в 20 Снимки
от: www.flickr.com
|
фотограф:  Leland Francisco
Когато Нарцис умрял, дошли ореадите - горски божества, и видели, че сладководното езеро се е превърнало в стомна, пълна със солени сълзи. - Защо плачеш? - попитали ореадите. - Плача за Нарцис - отвърнало езерото. - О, не се учудваме, че плачеш за Нарцис - продължили те. - В края на краищата всички ние тичахме след него из гората, а единствено ти имаше възможността да съзерцаваш отблизо красотата му. - Нима Нарцис беше красив? - попитало езерото. - Та кой друг би могъл да знае това по-добре от теб? - отговорили изненадани ореадите. - Нали от твоя бряг той всеки ден се навеждаше над водата? Езерото помълчало известно време. Най-сетне проговорило: - Плача за Нарцис, но не бях забелязало, че Нарцис е красив. Плача за Нарцис, защото всeки път, когато той лягаше на брега ми, можех да видя отразена в дъното на очите му моята собствена красота...
 
от: www.flickr.com
|
фотограф:  Mike Baird

от: www.flickr.com
|
фотограф:  Anita Ritenour

от: www.flickr.com
|
фотограф:  The Frog

от: www.flickr.com
|
фотограф:  Mohamed Muha

от: www.flickr.com
|
фотограф:  Anita Ritenour


от: www.flickr.com
|
фотограф:  Melissa Thereliz

от: www.flickr.com
|
фотограф:  Fabrice

от: www.flickr.com
|
фотограф:  Prashant Shrestha

от: www.flickr.com
|
фотограф:  Dre Dark

от: www.flickr.com
|
фотограф:  Vincent van der Pas

от: www.flickr.com
|
фотограф:  Andrew Kuznetsov

от: www.flickr.com
|
фотограф:  José Luis Mieza

от: www.flickr.com
|
фотограф:  SF Brit

от: www.flickr.com
|
фотограф:  James Whitesmith

от: www.flickr.com
|
фотограф:  Andrew E. Larsen

от: www.flickr.com
|
фотограф:  Amir Jahan

от: www.flickr.com
|
фотограф:  Bo Nielsen

от: www.flickr.com
|
фотограф:  Felix E. Guerrero

от: www.flickr.com
|
фотограф:  Andrew E. Larsen

Етикети